Výchova a vzdelávanie v základných umeleckých školách

Výchova a vzdelávanie v základných umeleckých školách

 

JÁN VALACH (22. 9. 1925 – 20. 11. 2019)

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so zármutkom prijalo správu, že 20. 11. 2019 do umeleckého neba odišiel Ján Valach – slovenský dirigent, organista, skladateľ a pedagóg žijúci od roku 1971 v Belgicku.
 

Najvýznamnejším počinom Jána Valacha bolo uvedenie slovenskej národnej opery Eugena Suchoňa Krútňava v Kráľovskej flámskej opere v Antwerpách a šírenie slovenskej hudby v zahraničí.
 

Jeho meno je však nerozlučne späté aj s medzinárodnou vedomostnou súťažou žiakov základných umeleckých škôl Hnúšťanský akord, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátorom Základná umelecká škola v Hnúšti a spoluorganizátorom Mesto Hnúšťa. Hlavná cena súťaže – Cena Dr. h. c. Jána Valacha pre najúspešnejšie súťažné družstvo nesie jeho meno už 22 rokov.
 

Udelenie čestného doktorátu Jánovi Valachovi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici v máji 2016 bolo vyjadrením úcty za jeho niekoľkoročné pôsobenie v meste Banská Bystrica a vklad do humanizovania spoločenského života.

 

  • Základná umelecká škola
  • Úspechy žiakov základných umeleckých škôl na medzinárodných podujatiach
  • 15. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera, Košice, 2017
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku