Výchova a vzdelávanie v základných umeleckých školách

Výchova a vzdelávanie v základných umeleckých školách
  • Základná umelecká škola
  • Úspechy žiakov základných umeleckých škôl na medzinárodných podujatiach
  • 15. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera, Košice, 2017
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku