Oznamy a správy 2007

Školy môžu prihlasovať svojich pedagógov do súťaže Európsky učiteľ roka

     Ešte týždeň majú školy a ďalšie inštitúcie na prihlásenie svojich pedagógov do 3. ročníka súťaže Európsky učiteľ roka 2007. Cieľom tejto aktivity Európskej komisie je oceniť učiteľov cudzích j…

Kurikulárna rada pripraví návrh zásad školského zákona

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa konalo 1. rokovanie Kurikulárnej rady, na ktorej minister školstva vymenoval jej členov a odovzdal im menovacie dekréty.    …

Ministri školstva podpísali spoločné memorandum

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 12. apríla 2007 stretol vo Viedni s rezortnými kolegami zo štyroch krajín. Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko a Slovinsko uzavreli…

Vláda schválila návrh štyroch programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja

     Na svojom dnešnom zasadnutí vláda schválila návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). V rokoch 2007 - 2010 tak bude APVV zabezpečovať štyri programy:   1. Podpora spolupráce…

Gremiálna porada sa zaoberala stavom výskumu aj prácou s deťmi a mládežou

     Na 3. gremiálnej porade ministra školstva schválili jej členovia Správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike, materiály, ktoré upravujú prácu s deťmi a mládežou a Návrh postupu zave…

Maturanti absolvujú po prvýkrát generálnu skúšku z vyučovacieho jazyka a slovenského jazyka a slovenskej literatúry

     Skúškou z francúzskeho a talianskeho jazyka sa končí prvá časť písomnej maturity. Druhú časť odštartuje generálna skúška externej časti a písomná forma internej časti z vyučovacieho jazyka a s…

V septembri sa brány škôl otvoria pre takmer 52 tisíc prváčikov

     V budúcom školskom roku zasadne do školských lavíc 51 636 žiakov 1. ročníka základných škôl, čo je v porovnaní s týmto rokom menej o 2 604.      Zapísaných bolo vyše 56 tisíc detí, takmer 5 ti…

Zasadala Rada vlády SR pre vedu a techniku

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja prerokovala Rada vlády SR pre vedu a techniku 29. marca 2007 návrh Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky a náv…

Výsledky testovania deviatakov Monitoru 9 sú už známe

     Celoslovenského testovania vedomostí žiakov 9. ročníkov základnej školy z matematiky a vyučovacieho jazyka sa v tomto roku zúčastnilo približne 60 tisíc žiakov. Z nich bolo 2648 deviatakov so …

Vyhlásenie Ústrednej maturitnej komisie k medializovaným informáciám

     Ústredná maturitná komisia sa na dnešnom zasadnutí zaoberala aktuálnou situáciou a priebehom maturitných skúšok v súvislosti s článkami uverejnenými v niektorých denníkoch, ktoré sa týkajú úni…

Minister školstva ocení prácu učiteľov

     Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dnes, 27. marca 2007, o 12. 00 h uskutoční na Zvolenskom zámku celoslovenské slávnostné stretnutie pedagogických pracovníkov, na ktorom podpredseda vlády a min…

TÉMY MATURITNÝCH PÍSOMNÝCH PRÁC Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY A UKRAJINSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

PREKLAD TÉMTémy na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry 1. Platí ešte príslovie, podľa ktorého je všade dobre, ale doma najlepšie?(Úvaha o sebarealizácii …

Minister školstva Ján Mikolaj povzbudil maturantov v Žiline

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívil študentov 4. ročníka na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline. 156 maturantov tejto školy začalo dnes pred deviatou hodi…

Minister školstva SR Ján Mikolaj navštívil Trnavskú univerzitu

     Podpredseda vlády a  minister školstva SR Ján Mikolaj sa 26. marca počas pracovnej návštevy na Trnavskej univerzite v Trnave stretol s jej rektorom Martinom Mišútom.     Po stretnutí si minist…

TÉMY MATURITNÝCH PÍSOMNÝCH PRÁC ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY A SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ LITERATÚRY

 Témy na písomnú formu internej časti maturitnej skúškyzo slovenského jazyka a literatúry pre školský rok 2006/20071. Slávnostný prejav pri príležitosti 100. výročia založenia knižnice2. Človek, od…

Štátny pedagogický ústav oslavuje 60 rokov svojej existencie

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes otvoril slávnostnú akadémiu  usporiadanú pri príležitosti  60. výročia založenia Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ). Vo svojom príhov…

Slohová práca zo slovenčiny odštartuje maturitu

     V pondelok 26. marca 2007 sa začne maturitná skúška pre viac ako 64 tisíc študentov. V tomto roku sa prvýkrát dozvieme témy písomnej formy internej časti prostredníctvom verejnoprávneho rozhla…

Študenti budú dokazovať svoje kvality v informatickej olympiáde

     V dňoch 22. - 24. marca 2007 sa uskutoční 22. ročník celoštátneho kola Olympiády v informatike (OI). Súťaž je určená pre študentov stredných škôl a osemročných gymnázií. 30 víťazov krajských k…

Ministri školstva Slovenskej a Moldavskej republiky uzatvorili dohodu o spolupráci

     Vo štvrtok 22. marca 2007 podpísali podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a minister školstva a mládeže Moldavskej republiky Victor Tvircun program spolupráce oboch rezortov na …

Ministerstvo školstva SR zavádza do praxe nové poradenské koncepcie

     Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom dnešnom rokovaní Návrh koncepcie špeciálnopedagogického poradenstva. Materiál predstavuje inováciu Koncepcie špeciálnopedagogického poradenstva z…

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku