» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Ministri školstva Slovenskej a Moldavskej republiky uzatvorili dohodu o spolupráci

Ministri školstva Slovenskej a Moldavskej republiky uzatvorili dohodu o spolupráci

22.03.2007

     Vo štvrtok 22. marca 2007 podpísali podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a minister školstva a mládeže Moldavskej republiky Victor Tvircun program spolupráce oboch rezortov na roky 2007 - 2010.
    
V dokumente je deklarovaná každoročná recipročná výmena doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov či účasť na letných jazykových kurzoch slovenského a moldavského jazyka. Program si kladie za cieľ rozvíjať priamu kooperáciu medzi univerzitami s cieľom podnietiť rozvoj akademických mobilít. Zdôrazňuje taktiež spoluprácu pri vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní a vedeckých hodnostiach vydaných v oboch krajinách.

Bratislava 22. marca 2007