» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Kurikulárna rada pripraví návrh zásad školského zákona

Kurikulárna rada pripraví návrh zásad školského zákona

12.04.2007

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa konalo 1. rokovanie Kurikulárnej rady, na ktorej minister školstva vymenoval jej členov a odovzdal im menovacie dekréty.
     Kurikulárna rada je výkonný orgán, ktorý bude koordinovať školskú reformu na Slovensku. Na prvom stretnutí sa členovia rady dohodli na vypracovaní návrhu zásad zákona o výchove a vzdelávaní, ktorý bude obsahovať štruktúru školského systému a vecné riešenie reformy vzdelávania. Hlavným zámerom školskej reformy bude zlepšiť kvalitu a efektivitu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v rámci primárneho a sekundárneho vzdelávania.
     Kurikulárnu radu tvoria desiati odborníci z oblasti školstva. Sú medzi nimi spoluautori Milénia Miron Zelina a Vladislav Rosa, rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Beáta Kosová, predsedníčka Asociácie učiteľov angličtiny Eva Tandlichová, výskumný a vývojový pracovník Štátneho pedagogického ústavu pre dejepis na stredných školách Viliam Kratochvíl, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠ SR Peter Juráš, riaditeľ Štátneho inštitútu pre odborné vzdelávanie Ivan Stankovský, vedecký tajomník Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Korbas. Tajomníkom Kurikulárnej rady sa stal poradca ministra školstva Zdenko Krajčír.
     Návrh zásad zákona o výchove a vzdelávaní bude predmetom odbornej verejnej diskusie v Učiteľských novinách, ale aj na pripravovanej konferencii v júni tohto roku.

Bratislava 11. apríla 2007