» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Minister školstva ocení prácu učiteľov

Minister školstva ocení prácu učiteľov

27.03.2007

     Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dnes, 27. marca 2007, o 12. 00 h uskutoční na Zvolenskom zámku celoslovenské slávnostné stretnutie pedagogických pracovníkov, na ktorom podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj odovzdá ocenenie 52 učiteľom ako poctu za ich prácu.
    
Tradíciu každoročného oceňovania pedagógov a osobností medailami sv. Gorazda, ktorí sa výrazne podieľali na rozvoji školstva doma a v zahraničí, obnovilo Ministerstvo školstva SR pred desiatimi rokmi. Deň učiteľov sa spája s narodením svetoznámeho učenca a pedagóga Jána Amosa Komenského (28. marec 1592) a je príležitosťou na ocenenie učiteľskej profesie.
     Tento rok odovzdá minister školstva Ján Mikolaj pedagógom z celého Slovenska 13 Veľkých medailí sv. Gorazda, pričom 3 z nich udelí in memoriam, ako aj 20 Malých medailí sv. Gorazda a 19 ďakovných listov.
     Na slávnosti vystúpi Spevácky zbor slovenských učiteľov, ktorý oslávil 85. výročie svojho vzniku. Dirigentom zboru bol aj prof. Peter Hradil, ktorý bude dnes ocenený Veľkou medailou sv. Gorazda in memoriam za celoživotné dielo a rozvoj hudobnej kultúry a zborového spevu na Slovensku. Medzi ocenenými sú tiež učiteľky a učitelia materských a základných škôl, špeciálnych základných škôl, základných umeleckých škôl, stredných škôl, ako aj vysokoškolskí pedagógovia a vedci.

Bratislava 27. marca 2007