» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Nová vyhláška o školskom stravovaní

Nová vyhláška o školskom stravovaní

20.03.2007

     Rodičia budú môcť nosiť do školských jedální diétne jedlá pre svoje deti, ktorým bežná strava nevyhovovala. Túto možnosť prináša nová vyhláška Ministerstva školstva SR o zariadeniach školského stravovania. Dôvodom je rastúci počet ochorení vyžadujúcich špeciálnu diétu u detí, medzi ktorými je najbežnejšia celiakia (tzv. bezlepková diéta).
     Bližšie podmienky, za akých bude môcť rodič alebo zákonný zástupca dieťaťu jedlo nosiť, si určí konkrétna škola alebo stravovacie zariadenie v súlade s pripravovaným metodickým pokynom MŠ SR.
     Návrh upravuje aj podrobnosti o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania a požiadavky na prípravu jedál. Určuje taktiež podmienky zostavovania jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania v súlade so zásadami zdravej výživy. Vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2007.

Bratislava 20. marca 2007