» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » TÉMY MATURITNÝCH PÍSOMNÝCH PRÁC ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY A SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ LITERATÚRY

TÉMY MATURITNÝCH PÍSOMNÝCH PRÁC ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY A SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ LITERATÚRY

26.03.2007

 Témy na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky
zo slovenského jazyka a literatúry pre školský rok 2006/2007


1. Slávnostný prejav pri príležitosti 100. výročia založenia knižnice

2. Človek, od ktorého sa mám stále čo učiť.
(Charakteristika osoby)

3. Tuším, kam kráča ľudstvo. Premýšľam, kam mám kráčať ja.
(Úvaha)

4. Miesto, kam sa stále rád vraciam.
(Umelecký opis)

Témy na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky
zo slovenského
jazyka a slovenskej literatúry pre školský rok
2006/2007
(pre školy s vyučovacím jazykom maďarským)


1. Čo všetko sa môže stať
(Rozprávanie)

2. Myšlienky slávnych
(Slávnostný prejav pri príležitosti otvorenia školskej knižnice)

3. Hrdinom je človek, ktorý pomôže a potom sa stratí.
(Beletrizovaný životopis fiktívnej osoby)

4. „Miluj pravdu, odpúšťaj omyly.“
Voltaire
(Úvaha)