» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Študenti budú dokazovať svoje kvality v informatickej olympiáde

Študenti budú dokazovať svoje kvality v informatickej olympiáde

22.03.2007

     V dňoch 22. - 24. marca 2007 sa uskutoční 22. ročník celoštátneho kola Olympiády v informatike (OI). Súťaž je určená pre študentov stredných škôl a osemročných gymnázií. 30 víťazov krajských kôl zavíta do Bratislavy, aby si zmeralo svoje vedomosti v informatike.
     Olympiáda je rozdelená na dve časti - teoretická a praktická časť. Úspešní riešitelia celoslovenského kola sa zúčastnia týždenného sústredenia a z neho sa vyberú štyria najlepší študenti. Tí nás budú reprezentovať  na  medzinárodnej olympiáde v informatike, ktorá sa v tomto roku uskutoční v chorvátskom Záhrebe. Úspešných študentov čaká odmena v podobe možnosti štúdia na slovenských či prestížnych zahraničných vysokých školách.  

Miesto celoštátneho kola OI:

  • štvrtok 22. marec 2007: Gymnázium Juraja Hronca, Novohradská 3, Bratislava,
  • piatok 23. marec 2007: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava,
  • sobota 24. marec 2007: Primaciálny palác, Primaciálne nám. 1, Bratislava.

Bratislava 22. marca 2007