» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Zasadala Rada vlády SR pre vedu a techniku

Zasadala Rada vlády SR pre vedu a techniku

29.03.2007

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja prerokovala Rada vlády SR pre vedu a techniku 29. marca 2007 návrh Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky a návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja.
    
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky je koncepčný materiál, ktorého časový horizont siaha do roku 2015. Ako uviedol predseda poradného orgánu vlády SR Ján Mikolaj, kľúčovou je otázka riadenia vedy a techniky, systém priorít, kontrola výstupov a hodnotenie ich kvality. Koncom apríla predloží Ministerstvo školstva SR dopracovaný materiál na rokovanie vlády SR.
     Členovia Rady vlády SR pre vedu a techniku sa zaoberali aj štyrmi navrhovanými programami Agentúry na podporu výskumu a vývoja na roky 2007 – 2010. Programy agentúry budú určené na podporu spolupráce univerzít s podnikateľským prostredím, na podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch, na vznik a činnosť výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti a na podporu prípravy projektov 7. rámcového programu výskumu a vývoja.

Bratislava 29. marca 2007