» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Vláda schválila návrh štyroch programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Vláda schválila návrh štyroch programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja

04.04.2007

     Na svojom dnešnom zasadnutí vláda schválila návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). V rokoch 2007 - 2010 tak bude APVV zabezpečovať štyri programy:

   1. Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím
   2. Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch
   3. Podpora vzniku a činnosti výskumných  a vzdelávacích centier excelentnosti
   4. Podpora prípravy projektov 7. rámcového programu výskumu a vývoja

     Základným východiskom pre ich vypracovanie bolo Programové vyhlásenie vlády SR. Programy sú reakciou na požiadavky spoločnosti - vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, priemyslu a praxe. Ich cieľom je najmä podpora aplikácie výskumu, mladých vedeckých pracovníkov a vedeckého doktorandského štúdia. 
      V súčasnosti patrí Slovenská republika medzi krajiny s najnižšou účasťou na čerpaní prostriedkov v programoch Európskej únie podporujúcich výskum a inovácie. Schválená podpora prípravy projektov 7. rámcového programu výskumu a vývoja vytvára pre Slovensko možnosť na postupné zvyšovanie čerpaných financií.
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja v tomto roku hospodári s rozpočtom približne o 20 % vyšším ako v roku 2006.

Bratislava 4. apríla 2007