» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Vyhlásenie Ústrednej maturitnej komisie k medializovaným informáciám

Vyhlásenie Ústrednej maturitnej komisie k medializovaným informáciám

28.03.2007

     Ústredná maturitná komisia sa na dnešnom zasadnutí zaoberala aktuálnou situáciou a priebehom maturitných skúšok v súvislosti s článkami uverejnenými v niektorých denníkoch, ktoré sa týkajú úniku testov z anglického jazyka v úrovni  B.
     Ústredná maturitná komisia dospela k záveru, že v súčasnosti  neexistujú dôvody na zrušenie alebo preloženie externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka v úrovni B. Uverejnené články nemohli ovplyvniť objektivitu a výsledok maturitnej skúšky.
     Nie sú žiadne dostupné informácie o tom, že by testy z anglického jazyka v úrovni B boli žiakom vopred sprístupnené. Predsedovia predmetových maturitných komisií nehlásia žiadne narušenie priebehu a objektivity maturitných skúšok z anglického jazyka.
     Ústredná maturitná komisia bude naďalej monitorovať priebeh a objektivitu testovania.

Bratislava 28. marca 2007