Navigácia

Medzinárodná spolupráca

     Medzinárodná spolupráca v rezorte školstva zahŕňa prehľad aktuálnych vládnych a rezortných medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti školstva, vedy, výskumu, športu a mládeže, s možnosťou aktívneho prístupu k rezortným zmluvným dokumentom.
     Časť „Štipendiá a programy“ ponúka aktuálne informácie o štipendiách vlády SR pre zahraničných študentov a informácie pre slovenských uchádzačov o vysokoškolské alebo výskumné  štipendiá, ktoré koordinačne, resp. finančne zastrešuje MŠVVaM SR.
     Na stránke ďalej možno nájsť informáciu o voľných pracovných pozíciách na miesta lektorov  a učiteľov v zahraničí, odkazy na stránky venované slovenčine ako cudziemu jazyku, tlačivá týkajúce sa zahraničných pracovných ciest pre osoby, ktoré plnia úlohy pre MŠVVaM SR v zahraničí, ako aj ďalšie dôležité informácie k problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti športu, mládeže a vedy a techniky.

Skočiť na začiatok stránky