Medzinárodná spolupráca

     Medzinárodná spolupráca v rezorte školstva zahŕňa prehľad aktuálnych vládnych a rezortných medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti školstva a vedy, s možnosťou aktívneho prístupu k rezortným zmluvným dokumentom.
     V časti „Informácie o štúdiu v zahraničí“ môže záujemca o štipendium v zahraničí nájsť kontaktné údaje centrály, ako aj pobočiek Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA, n.o.), ktorá poskytuje komplexné informácie o možnostiach štúdia slovenských občanov v zahraničí.
     Časť „Štipendiá a programy“ ponúka aktuálne informácie o štipendiách vlády SR pre zahraničných študentov a informácie pre slovenských uchádzačov o stredoškolské, vysokoškolské alebo výskumné  štipendiá, ktoré koordinačne, resp. finančne zastrešuje MŠVVaŠ SR.
     Na stránke ďalej možno nájsť informáciu o voľných pracovných pozíciách na miesta lektorov  a učiteľov v zahraničí, odkazy na stránky venované slovenčine ako cudziemu jazyku, tlačivá týkajúce sa zahraničných pracovných ciest pre osoby, ktoré plnia úlohy pre MŠVVaŠ SR v zahraničí, ako aj ďalšie dôležité informácie k problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti športu, mládeže a vedy a techniky.

Skočiť na začiatok stránky