» Medzinárodná spolupráca » Štipendiá a programy

Štipendiá a programy

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR koordinačne zabezpečuje proces výberu kandidátov zo SR na štipendiá na školy United World College (stredoškolské štipendiá), vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov v rámci Programu výmen DAAD (Nemecká akademická výmenná služba) a zahraničných študentov, ktorí môžu študovať na území SR na základe prideleného štipendia vlády SR.