Oznamy a správy 2007

Nová vyhláška o školskom stravovaní

     Rodičia budú môcť nosiť do školských jedální diétne jedlá pre svoje deti, ktorým bežná strava nevyhovovala. Túto možnosť prináša nová vyhláška Ministerstva školstva SR o zariadeniach školského…

Vedenie ministerstva schválilo legislatívny zámer zákona o celoživotnom vzdelávaní

     Na 8. porade vedenia Ministerstva školstva SR, ktorá sa konala 20. marca 2007, sa jej členovia zaoberali okrem iného aj návrhom legislatívneho zámeru zákona o celoživotnom vzdelávaní, návrhom …

Študenti budú prezentovať svoje vedomosti v oblasti ľudských práv

     V utorok 20. marca 2007 sa začne v poradí už 9. ročník celoštátneho kola Olympiády ľudských práv (OĽP).  Súťaž  sa bude konať v Liptovskom Mikuláši a potrvá do štvrtka 22. marca 2007. V tomto …

Vedenie rezortu školstva schválilo náčrt kurikulárnej reformy

     Na 7. porade vedenia Ministerstva školstva SR, ktorá sa konala 13. marca 2007, sa jej členovia zaoberali základnými východiskami a postupmi krokov a konkrétnych úloh na vykonanie obsahovej ref…

Minister školstva na Monitore 9

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes zúčastnil na Základnej škole Dr. M. Hodžu na Škarniclovej ulici v Bratislave otvorenia zásielky s testami pre celoslovenské meranie…

Minister školstva SR rokoval s írskymi partnermi

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v dňoch 8. – 9. marca 2007 stretol s írskou ministerkou školstva a vedy Mary Hanafin a ďalšími poprednými odborníkmi. Popri aktuálnych o…

Posledný ročník materskej školy bude bezplatný

     Posledný ročník materskej školy zostane dobrovoľný, poplatky by mal za rodiča platiť štát. Materské školy by sa mali preradiť z kategórie školských zariadení do kategórie škôl. Túto alternatív…

Vedenie rezortu školstva sa zaoberalo podporou vedy a výskumu

Na 6. porade vedenia Ministerstva školstva SR, ktorá sa konala 6. marca 2007, sa jej členovia zaoberali aj viacerými programami Agentúry na podporu vedy a výskumu ako i koncepciou vybavenia školský…

MŠ SR bude koordinovať projekt OECD o prevencii šikanovania na školách

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes v mene Ministerstva školstva SR prevzal koordináciu projektu Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) pod názvom Medzinár…

Maturanti si pri externej maturite čoraz viac veria

     V dňoch 26. marca až 4. apríla 2007 sa na stredných školách uskutoční externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Jednotné testy a písomné úlohy čakajú na všetkých študentov…

Vedenie rezortu školstva sa zaoberalo aj školským stravovaním

     Na 5. porade vedenia Ministerstva školstva SR, ktorá sa konala 20. februára 2007, sa jej členovia zaoberali okrem iného aj návrhom vyhlášky o školskom stravovaní, koncepciou vzdelávania zamest…

Stanovisko MŠ SR k medializovaným informáciám Monitoru 9

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základnej školy je legislatívne riešené všeobecne záväzným právnym predpisom, vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z.…

Po dvojročnej prestávke začínajú vychádzať Učiteľské noviny

     Obnovené Učiteľské noviny nadväzujú na 55. ročnú tradíciu a po dvojročnej prestávke začínajú opäť vychádzať predovšetkým na podnet a zo záujmu učiteľov.     Učiteľské noviny bude vydávať Minis…

Ján Mikolaj diskutoval s talianskym veľvyslancom o spolupráci v oblasti školstva

     Spolupráca v oblasti školstva a vedy sa stala predmetom rokovania medzi podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom a veľvyslancom Talianskej republiky Antoninom Provenzanom. Na…

Stanovisko MŠ SR k rozpočtu pre J. Selyeho univerzitu v Komárne

     Dnešné vydanie denníka Új Szó nepresne informovalo o pridelenom rozpočte finančných prostriedkov z MŠ SR pre Univerzitu J. Selyeho v Komárne. Pri rozdelení finančných prostriedkov Univerzita J…

Nové technológie do nového spôsobu vzdelávania

     Rada pre informatizáciu a informatiku v školstve sa 15. februára 2007 zaoberala Koncepciou informačného systému a informatizácie školstva.Koncepcia bude strategickým materiálom pri budovaní mo…

Novela vysokoškolského zákona chce zabezpečiť kvalitu vzdelávania

     Návrh zásad novely zákona o vysokých školách, ktorý 13. februára na zasadnutí pléna podporila aj Slovenská rektorská konferencia, prináša viacero významných zmien do systému vysokoškolského vz…

Nová koncepcia zmení postavenie učiteľov

     4. porade vedenia Ministerstva školstva SR, ktorá sa konala 14. februára 2007, sa jej členovia zaoberali okrem iného aj návrhom Koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom raste a org…

Minister školstva SR schválil maturitné žánre pre tento školský rok

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj schválil pre písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a slovenskej literat…

Minister školstva SR sa zúčastnil slávnostnej inaugurácie rektorky UMB v Banskej Bystrici

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 12. februára 2007 zúčastnil slávnostnej inaugurácie rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Beáty Kosovej. Na stretnutí …

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku