» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Minister školstva SR rokoval s írskymi partnermi

Minister školstva SR rokoval s írskymi partnermi

09.03.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v dňoch 8. – 9. marca 2007 stretol s írskou ministerkou školstva a vedy Mary Hanafin a ďalšími poprednými odborníkmi. Popri aktuálnych otázkach v oblasti vzdelávania a vedy hovorili aj o fungujúcej spolupráci oboch krajín.
     Slovensko - írske partnerstvo sa dobre rozvíja od materských až po vysoké školy a inštitúcie ďalšieho vzdelávania dospelých. Rezortní kolegovia vyzdvihli najmä doterajšiu vzájomnú spoluprácu v programoch Sokrates II a Leonardo da Vinci II.
     V Írsku sa hovorilo nielen o skúsenostiach s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ale aj o legislatíve v oblasti športu. Skúsenosti Írov by mohli pomôcť Slovensku pri doplnení nového zákona o športe, ktorý MŠ SR pripravuje. Minister Ján Mikolaj sa zaujímal aj o úroveň informatizácie v írskom výchovno-vzdelávacom procese a o skúsenosti so spoluprácou súkromného sektora a štátu v tejto oblasti.

Bratislava 9. marca 2007