» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Maturanti si pri externej maturite čoraz viac veria

Maturanti si pri externej maturite čoraz viac veria

22.02.2007

     V dňoch 26. marca až 4. apríla 2007 sa na stredných školách uskutoční externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Jednotné testy a písomné úlohy čakajú na všetkých študentov, ktorí budú skladať skúšku dospelosti z niektorého z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky alebo taliansky) a z matematiky. Externú maturitu si okrem toho vyskúšajú v rámci generálnej skúšky aj z vyučovacích jazykov (slovenského, maďarského a ukrajinského).

Oproti minulému školskému roku opäť vzrástol podiel maturantov, ktorí si zvolili náročnejšiu A úroveň, a to pri všetkých predmetoch. Pri matematike je to nárast z približne 29 % na 36 %. Ešte viac maturantov si verí pri talianskom (z 10 % na takmer 43 %) a španielskom jazyku (z 15 % na viac ako 28 %). Ide ale o jazyky, ktoré si vyberá nízky počet študentov, a z ktorých sa po novom maturuje len druhý rok. Z najrozšírenejšie jazyka - anglického - ide na A úrovni maturovať o takmer dve percentá študentov viac ako vlani (necelých 18 %). Najmenší posun nastal pri ruskom jazyku, kde sa podiel maturujúcich na A úrovni zvýšil z troch percent na 4, 5 %.

Predbežné počty maturantov hovoria, že anglický jazyk si v tomto školskom roku vybralo o približne 2800 maturantov viac ako v minulom a nemecký jazyk zhruba o tisícku. Naopak, z matematiky bude maturovať o takmer 1 700 študentov menej. Tento pokles súvisí zrejme aj so zrušením povinného prírodovedného predmetu pre gymnazistov.

     Tento rok maturanti skúšobne absolvujú aj generálnu skúšku externej časti a novej podoby písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov. Ide o slovenský jazyk a literatúru, slovenský jazyk a slovenskú literatúru (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúru a ukrajinský jazyk a literatúru. Keďže tieto predmety sú povinnými, testy a slohovú prácu budú písať všetci maturanti. Pri slovenskom jazyku a literatúre to bude vyše 61 tisíc študentov. Z nich si len približne 4 500 zvolilo vyššiu A úroveň. Viac si verili maturanti na stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Z maďarčiny ich bude na A úrovni maturovať štvrtina a zo slovenčiny pätina. Naopak, z ukrajinčiny budú všetci študenti maturovať na základnej B úrovni. Výsledky dvojhodinového testu a 60 minútovej slohovej práce v rámci generálnej skúšky sa tento rok nebudú zohľadňovať na konečnom hodnotení.

Počty nahlásených maturantov na externú časť maturitnej skúšky k 8.2.2007 (zdroj: ŠPÚ)
 

Predmet

Úroveň A

Úroveň B

Slovenský jazyk a literatúra*

4 508

56 740

Slovenský jazyk a slovenská literatúra*

614

2 387

Maďarský jazyk a literatúra*

781

2 215

Ukrajinský jazyk a literatúra*

-

53

Anglický jazyk

6 152

28 547

Nemecký jazyk

1 728

15 293

Francúzsky jazyk

139

517

Ruský jazyk

44

940

Španielsky jazyk

54

135

Taliansky jazyk

15

20

Matematika

3 869

6 863* generálna skúška

 

Bratislava 21. februára 2007