» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » MŠ SR bude koordinovať projekt OECD o prevencii šikanovania na školách

MŠ SR bude koordinovať projekt OECD o prevencii šikanovania na školách

05.03.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes v mene Ministerstva školstva SR prevzal koordináciu projektu Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) pod názvom Medzinárodná sieť na predchádzanie šikanovania a násilia v školách. Na oficiálnom stretnutí mu ju odovzdali zástupcovia Ministerstva školstva Nórskeho kráľovstva a Školského direktoriátu OECD. „Uvedomujeme si, že otázka násilia v školách je veľmi vážna. Chceli by sme do riešenia tohto problému viac zapojiť aj verejnoprávne médiá,“ konštatoval na stretnutí Ján Mikolaj.
     Koordinátorom druhej etapy projektu v rokoch 2007 a 2008 sa stal Alojz Nociar. Slovenská republika je do projektu zapojená už od roku 2005. Na základe získaných skúseností pracovná skupina vypracovala metodické usmernenie MŠ SR k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
     Projekt iniciovalo nórske ministerstvo školstva v spolupráci so Školským direktoriátom OECD so sídlom v Paríži. Realizuje sa od roku 2005, v rokoch 2005 - 2006 ho koordinovalo nórske ministerstvo školstva. Je zameraný na podporu účinnejších opatrení proti šikanovaniu a násiliu v školách. Zapojených je doň 21 krajín, prevažne členovi EÚ ale aj mimoeurópske štáty Austrália, Izrael, Japonsko, Kanada, Kórea či Mexiko.
     Hlavnými aktivitami projektu sú: výskum v oblasti šikanovania a násilia na školách, prax, teda projekty, programy, iniciatívy a príklady dobrej praxe a politika - opatrenia na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
     Viac informácií o projekte: http://oecd-sbv.net/  alebo www.ochranadeti.sk.

Bratislava 5. marec 2007