» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Ján Mikolaj diskutoval s talianskym veľvyslancom o spolupráci v oblasti školstva

Ján Mikolaj diskutoval s talianskym veľvyslancom o spolupráci v oblasti školstva

15.02.2007

     Spolupráca v oblasti školstva a vedy sa stala predmetom rokovania medzi podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom a veľvyslancom Talianskej republiky Antoninom Provenzanom. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 15. februára 2007, sa hovorilo o ďalšej kooperácii medzi Slovenskom a Talianskom pri výučbe cudzích jazykov, ako aj mobilite poslucháčov vysokých škôl. Obe strany sa taktiež zhodli na dôležitosti prípravy grantových schém a vybudovania systému riadenia prác v rámci štrukturálnych fondov pre vedu a výskum.

     Partnerstvo v oblasti školstva medzi oboma štátmi sa sústreďuje predovšetkým na pôsobenie zahraničných lektorov. Intenzívne sú taktiež výmenné pobyty študentov a pedagógov, vrátane poskytovania učebníc a pomôcok. V oblasti vedy podporujú slovenské a talianske vedecké inštitúcie mobilitu vedeckých pracovníkov a riešenie spoločných projektov, najmä v oblasti prírodných vied.

 

Bratislava 15. februára 2007