» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Minister školstva SR sa zúčastnil slávnostnej inaugurácie rektorky UMB v Banskej Bystrici

Minister školstva SR sa zúčastnil slávnostnej inaugurácie rektorky UMB v Banskej Bystrici

12.02.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 12. februára 2007 zúčastnil slávnostnej inaugurácie rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Beáty Kosovej. Na stretnutí boli inaugurovaní do svojej funkcie aj dekani štyroch fakúlt tejto univerzity.
     Ján Mikolaj vo svojom príhovore ocenil spoluprácu akademickej obce pri príprave novely zákona o vysokých školách so zreteľom na utváranie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Vyzdvihol taktiež aktivity Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, ktorá participuje vo verejných diskusiách s ústavnými činiteľmi nášho štátu, ale aj zahraničnými hosťami. „Je na nás, štátnych predstaviteľoch, aby sme Vám k tomu vytvárali príslušné legislatívne podmienky,“ rozlúčil sa s pedagógmi a študentmi minister.

Bratislava 12. februára 2007