» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Nové technológie do nového spôsobu vzdelávania

Nové technológie do nového spôsobu vzdelávania

15.02.2007

     Rada pre informatizáciu a informatiku v školstve sa 15. februára 2007 zaoberala Koncepciou informačného systému a informatizácie školstva.

Koncepcia bude strategickým materiálom pri budovaní moderného a komplexného informačného systému rezortu školstva. Zároveň bude obsahovať smerovanie informatizácie v školstve, ktoré si bude vyžadovať zavádzať nové technológie do nového spôsobu vzdelávania.
     Koncepcia informačného systému a informatizácie školstva bude po dopracovaní predložená na rokovanie gremiálnej porady ministra školstva SR.

 

Bratislava 15. februára 2007