» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Študenti budú prezentovať svoje vedomosti v oblasti ľudských práv

Študenti budú prezentovať svoje vedomosti v oblasti ľudských práv

19.03.2007

     V utorok 20. marca 2007 sa začne v poradí už 9. ročník celoštátneho kola Olympiády ľudských práv (OĽP).  Súťaž  sa bude konať v Liptovskom Mikuláši a potrvá do štvrtka 22. marca 2007. V tomto roku sa bude niesť v znamení celoeurópskej kampane „Každý iný – všetci rovní“ a iniciatívy Rovnosť príležitostí pre všetkých.
     Olympiáda ľudských práv je určená pre študentov osemročných gymnázií a stredných škôl. Umožňuje im rozvíjať vedomosti o právach človeka a vedie ich k poznávaniu práv detí. Prispieva k cieľavedomej príprave a výchove budúcich odborníkov v oblasti práva, politiky a praktickej ochrane práv človeka na európskej úrovni. 

Miesto konania OĽP: Združená stredná škola, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš.

Bratislava 19. marca 2007