» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Posledný ročník materskej školy bude bezplatný

Posledný ročník materskej školy bude bezplatný

07.03.2007

     Posledný ročník materskej školy zostane dobrovoľný, poplatky by mal za rodiča platiť štát. Materské školy by sa mali preradiť z kategórie školských zariadení do kategórie škôl. Túto alternatívu predškolskej výchovy schválila na dnešnom rokovaní vláda SR ako súčasť Koncepcie predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy.
     Mesačné poplatky, ktoré v súčasnosti dosahujú úroveň 50 až približne 380 korún, už rodičia päťročných detí platiť nebudú. Pre štát to bude znamenať výdavky okolo 263 miliónov korún ročne.
     Cieľom koncepcie je zvýšiť úroveň výchovy a vzdelávania. Predškolská výchova významne uľahčuje prechod do základnej školy. Najmä deti zo sociálne slabšieho prostredia sú tak lepšie pripravené na vstup do nového kolektívu a následné zvládnutie školských povinností. Predškolské zariadenia dnes navštevuje viac ako 91 percent päťročných detí. Schválená alternatíva si vyžiada do konca roka zmeniť niekoľko zákonov a iných predpisov.

Bratislava 7. marca 2007