» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Vedenie ministerstva schválilo legislatívny zámer zákona o celoživotnom vzdelávaní

Vedenie ministerstva schválilo legislatívny zámer zákona o celoživotnom vzdelávaní

20.03.2007

     Na 8. porade vedenia Ministerstva školstva SR, ktorá sa konala 20. marca 2007, sa jej členovia zaoberali okrem iného aj návrhom legislatívneho zámeru zákona o celoživotnom vzdelávaní, návrhom osnovy projektu informatiky a informatizácie školstva a informáciou o realizácii rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania regionálneho školstva.
    
Legislatívny zámer zákona o celoživotnom vzdelávaní je východiskom na prípravu zákona, ktorý bude prvým právnym predpisom SR upravujúcim celoživotné vzdelávanie. Hlavným cieľom materiálu je pripraviť zákon, ktorý upraví základné spoločenské vzťahy v oblasti celoživotného vzdelávania a integruje formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie a informálne učenia sa do jedného celku, tzv. otvoreného systému celoživotného vzdelávania. Rezort školstva predloží návrh legislatívneho zámeru na medzirezortné pripomienkové konanie a následne na rokovanie vlády SR.
     Členovia vedenia ministerstva školstva schválili tiež návrh osnovy projektu informatiky a informatizácie školstva a informáciu o realizácii rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania regionálneho školstva. V nadväznosti na schválenú informáciu navrhne sekcia regionálneho školstva ministrovi školstva tematický okruh rozvojových projektov v oblasti zavádzania grafických systémov do vyučovacieho procesu na rok 2007. Tematický okruh, postup pri predkladaní projektov a termíny predkladania budú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva SR.

Bratislava 20. marca 2007