» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Minister školstva SR schválil maturitné žánre pre tento školský rok

Minister školstva SR schválil maturitné žánre pre tento školský rok

12.02.2007

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj schválil pre písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry osem žánrov:

 •  úvaha,
 •  rozprávanie,
 •  výklad,
 •  charakteristika osoby,
 •  umelecký opis,
 •  beletrizovaný životopis,
 •  diskusný príspevok,
 •  slávnostný prejav.

     Žánre budú pre všetky vyučovacie jazyky rovnaké. Z ôsmich schválených žánrov budú v deň konania maturitnej skúšky vyžrebované vo verejnoprávnych médiách štyri žánre s konkrétnymi témami. Maturanti si zvolia jednu tému, na ktorú musia v priebehu štyroch hodín napísať slohovú prácu.
     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa uskutoční 26. marca 2007. Termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry je naplánovaný na 27. marca 2007. 
    

     Novinkou pre študentov bude v tomto školskom roku generálna skúška externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka a slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Minister školstva schválil pre generálnu skúšku päť žánrov:

 •  úvaha,
 •  rozprávanie,
 •  diskusný príspevok,
 •  slávnostný prejav,
 •  charakteristika osoby.

     Generálna skúška zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa bude konať 3. apríla 2007, z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry 4. apríla 2007. V rámci dvojhodinového testu a hodinovej slohovej práce otestujú tohtoroční maturanti pripravovanú zmenu v praxi.

Bratislava 12. februára 2007