» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Vedenie rezortu školstva schválilo náčrt kurikulárnej reformy

Vedenie rezortu školstva schválilo náčrt kurikulárnej reformy

14.03.2007

     Na 7. porade vedenia Ministerstva školstva SR, ktorá sa konala 13. marca 2007, sa jej členovia zaoberali základnými východiskami a postupmi krokov a konkrétnych úloh na vykonanie obsahovej reformy v regionálnom školstve. Na najbližšej porade vedenie rezortu schváli kurikulárnu radu zloženú z odborníkov, ktorá začne pracovať na obsahovej reforme.
     Vedenie ministerstva sa zaoberalo aj návrhom systému koordinácie odborného vzdelávania pre trh práce. Hlavným podnetom na rozpracovanie tohto systému je nízka miera koordinácie odborného vzdelávania a prípravy voči potrebám trhu práce.
     Členovia porady vedenia MŠ SR schválili smernicu na financovanie podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení.

Bratislava 14. marca 2007