» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Stanovisko MŠ SR k rozpočtu pre J. Selyeho univerzitu v Komárne

Stanovisko MŠ SR k rozpočtu pre J. Selyeho univerzitu v Komárne

15.02.2007

     Dnešné vydanie denníka Új Szó nepresne informovalo o pridelenom rozpočte finančných prostriedkov z MŠ SR pre Univerzitu J. Selyeho v Komárne. Pri rozdelení finančných prostriedkov Univerzita J. Selyeho v Komárne za rok 2006 získala ako iné univerzity za obdobie september až december 90% rozpočtu a z 10%-nej čiastky viazanej za centrálny register študentov alikvotnú čiastku.
     V roku 2007 má Univerzita J. Selyeho v Komárne rozpísaný finančný objem 48,8 mil. Sk, čo je o 10,7 mil. Sk viac ako v roku 2006. Finančné prostriedky sú rozdelené tak, že 1 % z rozpočtu bude prerozdelené podľa údajov z centrálneho registra študentov, ktorý vyjadruje výkon každej univerzity.
     Na mzdy je v roku 2007 pridelených Univerzite J. Selyeho o 3,09 mil. Sk viac ako v roku 2006, čo predstavuje nárast o viac ako 20%.
     Na Univerzitu J. Selyeho bolo k 31. 10. 2006 zapísaných v dennej forme štúdia 972 študentov, v externej forme 1068 študentov a študentov v doktorandskej forme štúdia. Finančné prostriedky pre rok 2007 boli vypočítané na základe súčasne platnej metodiky.

Bratislava 15. februára 2007