» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Vedenie rezortu školstva sa zaoberalo aj školským stravovaním

Vedenie rezortu školstva sa zaoberalo aj školským stravovaním

20.02.2007

     Na 5. porade vedenia Ministerstva školstva SR, ktorá sa konala 20. februára 2007, sa jej členovia zaoberali okrem iného aj návrhom vyhlášky o školskom stravovaní, koncepciou vzdelávania zamestnancov MŠ SR a programom spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, mládeže a športu Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2007 - 2010.
     Návrh vyhlášky o školskom stravovaní, ktorý obsahuje nové požiadavky na výrobu jedál a na zabezpečenie školského mliečneho programu, má nahradiť doterajšie vykonávacie právne predpisy z roku 1994. V pôsobnosti rezortu školstva je okolo 4 500 zariadení školského stravovania a dotýka sa asi 600 tisíc stravníkov, z ktorých je 500 tisíc žiakov a študentov. Ministerstvo školstva SR bude návrh vyhlášky konzultovať s Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci medzirezortného pripomienkovania a následne ho predloží na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR.
     Členovia porady vedenia MŠ SR schválili tiež Koncepciu vzdelávania zamestnancov MŠ SR a Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, mládeže a športu Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2007 – 2010, ktorý je prvým zmluvným dokumentom pre spoluprácu medzi Slovenskom a Moldavskom v oblasti vzdelávania.

 

Bratislava 20. februára 2007