Štrukturálne fondy EÚ

PS+EU+MŠVVaŠ SR_loga

Fondy Európskej únie sú čerpané v rámci sedemročných tzv. programových období a slúžia ako nástroj politiky súdržnosti na znižovanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi EÚ. V aktuálnom programovom období 2021 – 2027 sú fondy Európskej únie na Slovensku poskytované cez Program Slovensko.

Skočiť na začiatok stránky