Oznamy a správy 2007

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ spustila webovú stránku

     Hlavnou úlohou Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ je zabezpečenie procesu implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a…

Štvrtákov čakajú prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá

     Zajtra 5. júna sa uskutočnia prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Hlásiť sa na ne môžu len žiaci štvrtých ročníkov základných škôl. Na budúci školský rok plánujú tieto gymnáziá prijať prib…

Stanovisko MŠ SR k medializovaným informáciám o zrušení oddelenia

Ministerstvo školstva SR odmieta medializované informácie o zrušení oddelenia vzdelávania v cirkevných a súkromných školách. Tieto informácie sú nepravdivé a zavádzajúce. Podpredseda vlády a minist…

Minister školstva SR Ján Mikolaj v Žilinskom kraji

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v rámci pracovného výjazdu a pri príležitosti Medzinárodného dňa detí navštívi v piatok 1. júna 2007 Žilinský kraj.     V Diagnostickom cen…

Technická univerzita v Košiciach oslávila 55. výročie svojho vzniku

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa včera 31. mája 2007 zúčastnil osláv 55. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Vo večerných hodinách zavítal do his…

Ministerstvo školstva SR podporí stredoškolské domovy mládeže

     Do 29. júna 2007 môžu žiadať zriaďovatelia domovov mládeže Ministerstvo školstva SR o dotáciu na elektronizáciu výchovno- vzdelávacích procesov, internetizáciu či skvalitnenie ponuky voľnočaso…

Stredné školy ešte ponúkajú voľné miesta

     Do zajtra 31. mája sa musia riaditelia stredných škôl rozhodnúť, či sa na ich škole uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok. Môžu tak urobiť z dôvodu nenaplnenia tried po prvom kole, a to po p…

Inšpekcia testovala úroveň výučby anglického a nemeckého jazyka

     V uplynulom týždni sa na niekoľkých základných školách uskutočnila kontrola úrovne výučby cudzích jazykov. Štátna školská inšpekcia testovala žiakov 9. ročníkov vo vybraných 127 školách s vyuč…

Štátni tajomníci rezortov školstva a kultúry diskutovali o vplyve médií na deti a mládež

      Na pôde Ministerstva školstva SR sa uskutočnilo v pondelok 28. mája 2007 pracovné stretnutie štátnej tajomníčky MŠ SR Bibiány Obrimčákovej a jej rezortného kolegu z Ministerstva kultúry SR Iv…

Vedenie ministerstva schválilo pokračovanie projektu Modelový európsky parlament

     Na 12. porade vedenia rezortu školstva, ktorá sa konala 29. mája 2007, schválili jej členovia návrh projektu Modelový európsky parlament SR. Jeho hlavným cieľom je vzdelávanie žiakov a učiteľo…

Prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium do konca mája

     Do 31. mája  môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové, pomaturitné štúdium ako aj na štúdium popri zamestnaní. Prihlášky sa odovzdávajú riaditeľovi príslušnej strednej š…

Minister školstva diskutoval so svojimi rezortnými kolegami o spolupráci vo vzdelávaní a medzi mládežou

      O európskej spolupráci v oblasti vzdelávania a mládeže hovoril dnes 25. mája 2007 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na zasadnutí Rady ministrov pre vzdelávanie a mládež  v …

Rezort školstva podporí prevádzku detských dopravných ihrísk

     Do 1. júna 2007 môžu zriaďovatelia detských dopravných ihrísk požiadať Ministerstvo školstva SR o dotáciu na ich prevádzku. Rezort na tento účel vyčlenil 6 miliónov korún.     Dopravná výchova…

Minister školstva na konferencii o podpore výskumu a vývoja

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 24. mája 2007 zúčastnil na výročnej konferencii Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Úlohou tejto inštitúcie je podporovať projekt…

Minister školstva SR rokoval s francúzskym veľvyslancom na Slovensku

     Príprava študijných programov vo francúzskom jazyku na vysokých školách bola jednou z tém dnešného pracovného stretnutia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a mimoriadneho a…

Organizácia školského roka 2007/2008

     MŠ SR schválilo dnes 22. mája 2007 na 11. porade vedenia ministerstva Pedagogicko - organizačné pokyny na nasledujúci školský rok. Príručka prináša najdôležitejšie údaje o školách, organizácii…

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2006/2007

     Dnes sa začali na stredných školách ústne maturitné skúšky. Viac ako 64 tisíc maturantov sa pred niekoľkými dňami dozvedelo, akí úspešní boli v externej časti maturít. Jednotný test z matemati…

Čínska komisia pre vedecko-technickú spoluprácu na MŠ SR

     V rámci štvrtého zasadnutia Spoločnej slovensko - čínskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu prijal dnes podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj čínsku delegáciu. So zástupc…

V pondelok sa na stredných školách začnú ústne maturity

     Ústnymi skúškami budú od pondelka pokračovať maturitné skúšky na stredných školách. Približne 64 tisíc maturantov bude preukazovať svoje vedomosti pred trojčlennými predmetovými komisiami. Gym…

Kurikulárna rada schválila svoj štatút a rokovací poriadok

     Na 2. zasadnutí Kurikulárnej rady, ktorá sa konala 15. mája, podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj vymenoval ďalších členov tohto odborného orgánu. Stali sa nimi dekan Fakulty t…

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku