Technická univerzita v Košiciach oslávila 55. výročie svojho vzniku

01.06.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa včera 31. mája 2007 zúčastnil osláv 55. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Vo večerných hodinách zavítal do historických priestorov Štátneho divadla v Košiciach, kde pri príležitosti jubilea univerzity predniesol slávnostný príhovor. V ňom ocenil jej vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a vývoja, úzku spoluprácu s inými univerzitami, ako aj s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska. „Technická univerzita v Košiciach od svojho založenia až po dnes vychovala niekoľko generácií vysoko kvalifikovaných odborníkov a v mnohých odboroch sa stala jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania v stredoeurópskom priestore. I preto ju právom môžeme  označiť za skutočnú alma mater technickej výchovy  v Slovenskej republike," povedal  Ján Mikolaj.

     Vysoká škola technická v Košiciach bola zriadená na základe vládneho nariadenia už v roku 1952. Pri vzniku mala tri fakulty -  fakultu ťažkého strojárenstva, banícku a hutnícku. V ďalších rokoch k nim pribudla elektrotechnická fakultastavebná fakulta. Významnou udalosťou bolo premenovanie školy na Technickú univerzitu v Košiciach na základe zákona SNR z 13. februára 1991. V roku 1992 vznikla v Prešove fakulta odborných štúdií, ktorá sa neskôr pretransformovala na dnešnú fakultu výrobných technológií. Zriadením ekonomickej fakulty univerzita opustila rámec rýdzo technických disciplín a v tomto trende pokračovala aj v roku 1998, keď bola založená fakulta úžitkových umení. Najmladšou je letecká fakulta, ktorá je súčasťou univerzity od februára 2005.
     Dnes má TUKE deväť fakúlt a viac ako 16 tisíc študentov denného a externého  štúdia, okolo 700 doktorandov, pracuje na nej viac ako 900 pedagógov a 150 výskumných pracovníkov. Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

Bratislava 1. júna 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku