Organizácia školského roka 2007/2008

22.05.2007

     MŠ SR schválilo dnes 22. mája 2007 na 11. porade vedenia ministerstva Pedagogicko - organizačné pokyny na nasledujúci školský rok. Príručka prináša najdôležitejšie údaje o školách, organizácii školského roka, ako aj legislatíve. Okrem toho v nej riaditelia  a učitelia nájdu informácie o súťažiach, projektoch a programoch, do ktorých sa môžu školy zapojiť.
     Nový školský rok sa začne 1. septembra 2007, jeho slávnostné otvorenie a vyučovanie sa začne v pondelok 3. septembra 2007. Prvý  polrok sa skončí vo štvrtok 31. januára 2008. Druhý polrok sa začne 1. februára 2008 a končí 30. júna 2008 (pondelok). Žiaci a študenti však pôjdu poslednýkrát do školy v piatok 27. júna 2008.

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2007

(utorok)

31. október –

 2. november

5. november 2007

(pondelok)

vianočné

21. december 2007

(piatok)

22. december –

 7. január

8. január 2008

(utorok)

polročné

31. január 2008

(štvrtok)

1. február

4. február 2008

(pondelok)

jarné

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

15. február 2008

(piatok)

18. február –

22. február

25. február 2008

(pondelok)

Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

22. február 2008

(piatok)

25. február –

29. február

3. marec 2008

(pondelok)

Košický a Prešovský kraj

29. február 2008

(piatok)

3. marec - 7. marec

10. marec 2008

(pondelok)

veľkonočné

19. marec 2008

(streda)

20. marec - 25. marec

26. marec 2008

(streda)

letné

27. jún 2008

(piatok)

28. jún -31. august

2. september 2008

(utorok)


HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku