» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Rezort školstva podporí prevádzku detských dopravných ihrísk

Rezort školstva podporí prevádzku detských dopravných ihrísk

24.05.2007

     Do 1. júna 2007 môžu zriaďovatelia detských dopravných ihrísk požiadať Ministerstvo školstva SR o dotáciu na ich prevádzku. Rezort na tento účel vyčlenil 6 miliónov korún.
    
Dopravná výchova umožňuje žiakom 1. stupňa ZŠ upevniť si základné vedomosti a zručnosti bezpečného správania v premávke na pozemných komunikáciách. Predkladatelia žiadostí  môžu na úhradu nákladov spojených so zabezpečením jednej hodiny dopravnej výchovy (rovnako aj jednej hodiny praktického výcviku) použiť sumu v maximálnej výške 800 Sk.
     V skupine, ktorá absolvuje výcvik, môže byť najviac 25 žiakov, hodina dopravnej výchovy alebo praktického výcviku trvá 45 minút. Žiaci majú možnosť, okrem získania teoretických vedomostí, vyskúšať si aj priamo v praxi, ako sa majú správať či už v úlohe chodca, cyklistu alebo spolujazdca v automobile. Je vhodné realizovať praktický výcvik aj v prítomnosti príslušníka policajného zboru, ktorý je pre deti autoritou a môže im poskytnúť svoje skúsenosti z reálnej dopravnej situácie na cestách.
     V minulom roku ministerstvo podporilo 23 detských dopravných ihrísk. Praktický výcvik v oblasti dopravnej výchovy tak absolvovalo približne 47 tisíc detí. Bližšie informácie o výzve: http://www.minedu.sk/index.php?rootId=663.

Bratislava 24. mája 2007