Štátni tajomníci rezortov školstva a kultúry diskutovali o vplyve médií na deti a mládež

29.05.2007

      Na pôde Ministerstva školstva SR sa uskutočnilo v pondelok 28. mája 2007 pracovné stretnutie štátnej tajomníčky MŠ SR Bibiány Obrimčákovej a jej rezortného kolegu z Ministerstva kultúry SR Ivana Sečíka. Hlavnou témou rokovania, ktoré sa uskutočnilo aj za účasti poslankýň Národnej rady SR Kataríny Tóthovej a Zdenky Kramplovej, bol vplyv médií na deti a mládež.
     Na zasadnutí boli prijaté konkrétne kroky ako prevencia pred negatívnym vplyvom masmédií a zvyšovania agresie a násilia v školách. Zriadi sa odborná medzirezortná komisia pre mediálnu výchovu, pripravia sa návrhy na zlepšenie regulácie televízneho vysielania či odporúčaní pre Radu rodičovských združení v oblasti prevencie.
     Štátni tajomníci informovali taktiež o aktivitách rezortov v oblasti mediálnej výchovy v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2006-2010.

Bratislava 29. mája 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku