» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Vedenie ministerstva schválilo pokračovanie projektu Modelový európsky parlament

Vedenie ministerstva schválilo pokračovanie projektu Modelový európsky parlament

29.05.2007

     Na 12. porade vedenia rezortu školstva, ktorá sa konala 29. mája 2007, schválili jej členovia návrh projektu Modelový európsky parlament SR. Jeho hlavným cieľom je vzdelávanie žiakov a učiteľov o systéme fungovania inštitúcií EÚ a koncepte spoločnej Európy napodobňovaním zasadnutia Európskeho parlamentu.
    
Ministerstvo školstva SR uskutočňuje tento projekt od roku 2005. Kým v minulom roku sa do uvedenej iniciatívy zapojilo 58 stredných škôl, tento rok by ich malo byť o 37 viac. Súčasťou schváleného návrhu je aj rámcový projekt na obdobie rokov 2007 - 2010.
     Vedenie rezortu školstva prijalo na dnešnom zasadnutí aj Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2006 a Správu o stave plnenia cieľov štátnych programov a o čerpaní finančných prostriedkov. Uvedenými materiálmi sa na júnovom zasadnutí bude zaoberať vláda SR.

Bratislava 29. mája 2007