» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Minister školstva SR rokoval s francúzskym veľvyslancom na Slovensku

Minister školstva SR rokoval s francúzskym veľvyslancom na Slovensku

23.05.2007

     Príprava študijných programov vo francúzskom jazyku na vysokých školách bola jednou z tém dnešného pracovného stretnutia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzska na Slovensku J. E. Henryho Cunyho. Spoločné štúdium s francúzskymi univerzitami v súčasnosti uskutočňujú fakulty na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a frankofónne štúdium pripravuje aj Ekonomická univerzita v Bratislave.
     Obe strany sa dohodli na zorganizovaní slovensko-francúzskeho seminára. Jeho cieľom by mala byť problematika vzťahov a partnerstiev medzi strednými a vysokými školami zameranými na technológie a podnikmi, ktoré sa zaoberajú touto problematikou (napr. automobilový priemysel). Seminár je naplánovaný na október.

Bratislava 23. mája 2007