Minister školstva diskutoval so svojimi rezortnými kolegami o spolupráci vo vzdelávaní a medzi mládežou

25.05.2007

      O európskej spolupráci v oblasti vzdelávania a mládeže hovoril dnes 25. mája 2007 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na zasadnutí Rady ministrov pre vzdelávanie a mládež  v Bruseli. 
     Ministri členských krajín diskutovali o výskume v oblasti vzdelávania, ako aj o spôsoboch, ktorými ho môžu posilniť. Ján Mikolaj predstavil niektoré strategické koncepcie, ktoré Slovenská republika vypracovala na základe overených poznatkov. Ide o koncepciu predškolskej výchovy, reformu vzdelávania spojenú s vypracovaním nového školského zákona, koncepciu dvojúrovňového modelu vzdelávania či stratégiu celoživotného vzdelávania.
     Za prioritné považuje minister Ján Mikolaj účasť mladých ľudí na spoločenskom živote. Podľa neho je dôležité zameriavať národnú politiku krajiny na lepšiu sociálnu a profesijnú integráciu mladých ľudí zo znevýhodnených územných oblastí.

Bratislava 25. mája 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku