» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2006/2007

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2006/2007

21.05.2007

     Dnes sa začali na stredných školách ústne maturitné skúšky. Viac ako 64 tisíc maturantov sa pred niekoľkými dňami dozvedelo, akí úspešní boli v externej časti maturít. Jednotný test z matematiky a cudzích jazykov písali žiaci tretíkrát. V tomto roku si maturanti verili opäť viac ako vlani, keď podiel študentov, ktorí si vybrali náročnejšiu úroveň A, vzrástol pri všetkých predmetoch.
     Najviac študentov maturovalo z anglického jazyka, v oboch úrovniach ich bolo viac ako 34 200. Naopak, test z taliančiny v úrovni A absolvovalo len 15 študentov.
     V rámci generálnej skúšky si maturanti odskúšali aj externú maturitu a inovovanú písomnú časť internej formy maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov. Ich výsledky sa do konečnej známky zarátavať nebudú.
     Zo slovenského jazyka a literatúry maturovalo viac ako 58 600 žiakov. Z nich si len necelých 4 400 zvolilo náročnejšiu A úroveň a zvládlo ju v priemere na 63,9 %. Zo základnej B úrovne dosiahli maturanti priemernú úspešnosť 62,6%. Žiaci na školách s vyučovacím jazykom maďarským písali externé testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Zvládli ich na 69,7 % (A úroveň) a 52% (B úroveň). Zo svojho materinského – maďarského jazyka dosiahli úspešnosť 56,5 % (A úroveň) a 53,2 % (B úroveň). Iba 52 žiakov maturovalo z ukrajinského jazyka a literatúry, pričom všetci na B úrovni s úspešnosťou 53,5 %.
     Keďže každý rok maturujú iní žiaci a píšu iné testy, nie je možné objektívne porovnávať výsledky s predchádzajúcimi rokmi. Rovnako tak neplatí, že z predmetu, v ktorom bola úspešnosť vyššia, majú žiaci lepšie vedomosti ako z iných predmetov s nižšou priemernou úspešnosťou.
     Vo výsledkových listinách majú študenti uvedenú svoju úspešnosť v teste v percentách a porovnanie s celoslovenskou úspešnosťou (percentil).

Výsledky EČ MS 2007

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

M

A

3 788  

65,4%

B

6 161  

58,6%

AJ

A

6 112  

83,3%

B

28 129  

58,6%

NJ

A

1 421  

78,6%

B

14 982  

52,0%

RJ

A

43  

81,8%

B

912  

66,2%

FJ

A

135  

75,6%

B

496  

64,6%

ŠJ

A

55  

78,3%

B

129  

66,0%

TJ

A

15  

73,4%

B

19  

69,9%

Bratislava 21. mája 2007