» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Stredné školy ešte ponúkajú voľné miesta

Stredné školy ešte ponúkajú voľné miesta

30.05.2007

     Do zajtra 31. mája sa musia riaditelia stredných škôl rozhodnúť, či sa na ich škole uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok. Môžu tak urobiť z dôvodu nenaplnenia tried po prvom kole, a to po prerokovaní v pedagogickej rade.
     Prijímacia skúška sa potom uskutoční 12. júna 2007. Cirkevné a súkromné školy si môžu termín určiť individuálne. Poradie uchádzačov zverejní riaditeľ do troch dní odo dňa konania skúšky na výveske školy.
     Podľa údajov k dnešnému dňu sa v tomto školskom roku uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok na 279 stredných školách. Najviac z nich je evidovaných v Banskobystrickom (57), Prešovskom (54) a Košickom kraji (54). Najmenej možností na výber budú mať žiaci v Trnavskom a Trenčianskom kraji, kde sa zatiaľ v každom z nich prijímačky uskutočnia iba v 12 stredných školách.

 Aktuálny prehľad voľných  miest možno nájsť na webovej stránke Školského výpočtového strediska Michalovce www.svsmi.sk.

 

Bratislava 30. mája 2007