» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Inšpekcia testovala úroveň výučby anglického a nemeckého jazyka

Inšpekcia testovala úroveň výučby anglického a nemeckého jazyka

29.05.2007

     V uplynulom týždni sa na niekoľkých základných školách uskutočnila kontrola úrovne výučby cudzích jazykov. Štátna školská inšpekcia testovala žiakov 9. ročníkov vo vybraných 127 školách s vyučovacím jazykom slovenským. Hodnotenie má poskytnúť objektívne informácie školám, zriaďovateľovi aj verejnosti.
     Testy z angličtiny, zostavené v súlade s požiadavkami vzdelávacích štandardov, vypracovalo približne 5 tisíc deviatakov, ďalších  2 500 žiakov bolo testovaných z nemeckého jazyka.
     Súčasťou tematickej inšpekcie bol prieskum, ktorý má zistiť stav personálnych podmienok, odbornosť a materiálno - technické podmienky vyučovania CUJ. Okrem žiakov sa dotazníkového prieskumu zúčastnili aj riaditelia a učitelia kontrolovaných škôl. Testy v súčasnosti inšpekcia vyhodnocuje, výsledky budú známe v júli.

Bratislava 29. mája 2007