» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Ministerstvo školstva SR podporí budovanie školských knižníc

Ministerstvo školstva SR podporí budovanie školských knižníc

16.05.2007

     Druhým ročníkom rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007  bude Ministerstvo školstva SR pokračovať v podpore budovania školských knižníc.
     Cieľom programu je prispieť k zlepšeniu fungovania školských knižníc, ako aj aktivít  zameraných na aplikáciu informačných a komunikačných technológií, internetizáciu školských knižníc či zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov. Projekt pomôže skvalitniť knižnično-informačné služby žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, príp. členom miestnej komunity.
     Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc sa uskutoční od 1. októbra do 31. decembra 2007. Žiadosti je potrebné poslať príslušnému krajskému školskému úradu do 20. júna 2007 (tlačivá budú zverejnené na http://www.minedu.sk/). Súťaž je určená pre základné a stredné školy, ktoré majú  školskú knižnicu, okrem škôl podporených v rámci 1. ročníka fungovania projektu.
     Pri hodnotení návrhov sa bude posudzovať ich využiteľnosť vo výchovno-vzdelávacej činnosti, účasť žiakov, rodičov a miestneho obyvateľstva v projekte. Dôraz sa bude klásť aj na ekonomickú efektívnosť, kreativitu a inovatívne prvky. Celková výška finančných prostriedkov uvoľnená na projekt je 10 miliónov korún.
     O výzve týkajúcej sa budovania a revitalizácie školských knižníc informovala štátna tajomníčka MŠ SR Bibiána Obrimčáková na 1. ročníku medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako kultúrne a informačné centrá škôl. Podujatie sa uskutočnilo dnes 16. mája 2007 a  zorganizovala ho Slovenská  pedagogická knižnica pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
     Na medzinárodnej konferencii sa zúčastňuje viac ako sto školských knihovníkov z celého Slovenska, ako aj ďalší zástupcovia odbornej pedagogickej a knihovníckej verejnosti. Počas medzinárodnej konferencie odznejú prednášky na témy – analýza stavu a úlohy školských knižníc v Slovenskej republike, čitateľská a informačná gramotnosť žiakov, vzdelávanie školských knihovníkov.
     Štátna tajomníčka rezortu školstva Bibiána Obrimčáková ocenila význam podujatia, ako aj prácu všetkých pedagógov a knihovníkov slovami: „Verím, že usporiadanie tejto medzinárodnej konferencie bude významným prínosom pre činnosť a ďalšiu modernizáciu školských knižníc. Všetci si totiž uvedomujeme, že zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese si vyžadujú nielen zmeny v práci pedagógov, ale aj  zmeny roly školského knihovníka od „vševeda“ na sprievodcu žiaka vzdelaním.“ 

Bratislava 16. mája 2007