Oznamy a správy 2007

Ministerstvo školstva SR podporí budovanie školských knižníc

     Druhým ročníkom rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007  bude Ministerstvo školstva SR pokračovať v podpore budovania školských knižníc.     Cieľom programu …

Nová koncepcia skvalitní základné umelecké vzdelávanie

     Základné umelecké školy ako jediné poskytujú systematické základné umelecké vzdelávanie, a preto ich chce Ministerstvo školstva SR zaradiť do sústavy základných a stredných škôl. Ich absolvova…

Vedenie rezortu školstva o celoživotnom vzdelávaní i činnosti SAV

Predstavitelia vedenia ministerstva školstva na dnešnej 10. porade schválili Národný program pre učiace sa regióny, ktorý vychádza z národných a európskych dokumentov a zo skúseností iných európsky…

Pre žiakov základných a stredných škôl sa pripravuje nová učebná pomôcka o eure

     Na pôde Ministerstva školstva SR sa dnes 14. mája 2007 uskutočnilo prvé pracovné stretnutie splnomocnenca vlády SR pre zavedenia eura Igora Baráta a odborníkov rezortu školstva, riaditeľa Štát…

Na pripravovanej koncepcii podpory športu sa bude podieľať 6 odborných skupín

     Poradný orgán ministra školstva pre šport na druhom zasadnutí 11. mája 2007 prerokoval osnovu a tézy koncepcie podpory športu a návrh kritérií pre oceňovanie športových výkonov reprezentantov …

V rámci Enviroprojektu žiada o dotáciu viac ako 200 škôl a organizácií

     Presne 209 projektov poslali školy, školské zariadenia i mimovládne organizácie Ministerstvu školstva SR do stanoveného termínu v rámci programu Enviroprojekt. Ten je určený na podporu environ…

Stanovisko k medializovaným informáciám

     MŠ SR v súčasnosti pracuje na novom zákone o výchove a vzdelávaní (školskom zákone), ktorý by mal priniesť zásadné zmeny v oblasti školstva. Je potrebné vytvoriť pracovné skupiny odborníkov, a…

Školy môžu získať financie na podporu zdravia

     Základné a stredné školy môžu žiadať o financie na realizáciu projektu Zdravie v školách. Žiadosť je potrebné predložiť príslušnému krajskému školskému úradu najneskôr do 15. mája 2007.     Mi…

Predškolskí pedagógovia sa stretli v Prievidzi

     Priestor na výmenu skúseností a získanie inšpirácií vytvoril celoslovenský seminár pedagogickej tvorivosti učiteliek materských škôl a 13. snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu, ktorý sa ko…

Budúci týždeň sa uskutočnia prijímacie skúšky na stredné školy

     V pondelok 7. mája a vo štvrtok 10. mája čakajú deviatakov prijímacie skúšky na stredné školy. Tie ponúkajú viac ako 88 tisíc miest, pričom základnú školu by v tomto školskom roku malo ukončiť…

Gremiálna porada ministra rokovala o odbornom vzdelávaní a návrhoch dohôd s Rumunskom a USA

     Na 4. gremiálnej porade rezortu školstva, ktorá sa konala 2. mája 2007, schválili jej členovia Koncepciu dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania, Program s…

Desať rokov globálneho vzdelávacieho programu NetAcad

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 3. mája 2007 zúčastnil slávnostného podujatia, ktoré sa konalo pri príležitosti 10. výročia vzniku najvýznamnejšej celosvetovej vzd…

Maturity pokračujú náhradným termínom externej časti a písomných prác

     V náhradnom termíne bude maturovať od 2. mája na 40 školách celkovo 179 študentov. Ide o maturantov, ktorí sa zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu. Opr…

Takmer 30 pedagógov bude súťažiť o ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka

     O ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka bude v tomto roku súťažiť 28 pedagógov zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. Cieľom aktivity Európskej komisie je oceniť učiteľov cudzích j…

Rezort školstva spolupracuje s organizáciou priemyselného výskumu a vývoja

     Podpredseda vlády a minister školstva SR  Ján Mikolaj  sa 26. apríla 2007 zúčastnil na valnom zhromaždení Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií v Trnave.     Vo svojom vystúp…

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva otvorí priestor pre kvalitnejšie uplatnenie sa na trhu práce

     Vláda SR schválila na svojom dnešnom rokovaní Stratégiu celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva. Materiál vychádza z požiadaviek EÚ, aby sa účasť dospelej populácie na celoživotn…

Minister školstva SR Ján Mikolaj na sneme ZMOS o pripravovanom zákone

     Podpredseda vlády a minister školstva SR  Ján Mikolaj  sa dnes 25. apríla 2007 zúčastnil XVII. snemu Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave.     Na sneme informoval prítomných o priorit…

Vláda schválila novelu vysokoškolského zákona

     Na dnešnom rokovaní schválila vláda SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vysokých školách. Schválená bola aj Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme.      Hlav…

Vedenie ministerstva sa zaoberalo elektronizáciou prihlasovania na vysoké školy

      Na 9. porade schválilo vedenie Ministerstva školstva SR Štúdiu uskutočniteľnosti elektronizácie prihlasovania na vysoké školy, Vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce za rok 2006, ako aj Koncep…

Na takmer 500 deviatakov čaká náhradný termín Monitoru 9

     Viac ako 460 žiakov 9. ročníkov základných škôl by malo zajtra písať jednotné testy z matematiky a vyučovacieho jazyka v náhradnom termíne. Ten je určený pre deviatakov, ktorí sa nezúčastnili …

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku