» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Maturity pokračujú náhradným termínom externej časti a písomných prác

Maturity pokračujú náhradným termínom externej časti a písomných prác

30.04.2007

     V náhradnom termíne bude maturovať od 2. mája na 40 školách celkovo 179 študentov. Ide o maturantov, ktorí sa zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu. Oproti nemu sa maturitné skúšky z jednotlivých predmetov uskutočnia centrálne, vždy na jednej určenej škole v každom kraji. Dnes si riaditelia škôl prevzali na krajských školských úradoch zásielky s testami a zadaniami pre písomné maturity.
    
Najviac študentov čaká slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry – 142. Nasleduje anglický jazyk (77) a nemecký jazyk (26). Z matematiky bude externé testy písať spolu 16 maturantov. Z maďarského jazyka a literatúry budú písať slohovú prácu 4 žiaci a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry spolu 5 žiakov. Najmenej – iba jeden študent –- využije náhradný termín zo španielskeho jazyka. Z talianskeho, francúzskeho ani ukrajinského jazyka sa maturovať nebude. Generálna skúška novej maturity z vyučovacích jazykov nemá náhradný termín.
     Pokiaľ sa študent nezúčastní ani náhradného termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, maturovať môže opäť až v budúcom školskom roku.   

     Harmonogram náhradného termínu maturitných skúšok

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

- 2. máj 2007: dopoludnia - anglický jazyk, ruský jazyk,

- 3. máj 2007: dopoludnia - nemecký jazyk, španielsky jazyk,

- 4. máj 2007 – matematika.
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

- 9. máj 2007 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,

- 10. máj 2007 - maďarský jazyk a literatúra.

Bratislava 30. apríla 2007