» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Školy môžu získať financie na podporu zdravia

Školy môžu získať financie na podporu zdravia

07.05.2007

     Základné a stredné školy môžu žiadať o financie na realizáciu projektu Zdravie v školách. Žiadosť je potrebné predložiť príslušnému krajskému školskému úradu najneskôr do 15. mája 2007.
    
Ministerstvo školstva SR podporí v tomto roku projekty zamerané na výchovu ku zdraviu, skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, prevenciu civilizačných ochorení a závislostí. Ďalšími témami môžu byť rozvíjanie komunitnej spolupráce v podpore zdravia, prevencia a eliminácia násilia a šikanovania, ale aj podpora zdravia zamestnancov škôl.
     Projekty s celoslovenskou pôsobnosťou môžu získať podporu až 150 tisíc korún. Pre regionálne projekty je maximálna možná podpora stanovená  na 70 tisíc korún.
     V roku 2006 splnilo podmienky výzvy Zdravie v školách 31 škôl, ktoré si na svoje aktivity rozdelili sumu 1 760 000, - Sk. 

Bližšie informácie a podmienky na http://www.minedu.sk/index.php?rootId=620.

Bratislava 7. mája 2007