» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Desať rokov globálneho vzdelávacieho programu NetAcad

Desať rokov globálneho vzdelávacieho programu NetAcad

03.05.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 3. mája 2007 zúčastnil slávnostného podujatia, ktoré sa konalo pri príležitosti 10. výročia vzniku najvýznamnejšej celosvetovej vzdelávacej iniciatívy – programu Net Acad. Ide o moderný vzdelávací projekt, ktorého cieľom je výchova odborníkov v oblasti budovania a správy počítačových sietí. V súčasnosti je v Slovenskej republike do programu zapojených 54 stredných a vysokých škôl s viac ako 3 800 študentmi.
     Ján Mikolaj vo svojom príhovore vyzdvihol význam tejto novej formy vzdelávania a vyjadril podporu podobným vzdelávacím, vedecko-výskumným, informačným a inovačným aktivitám škôl. „Ministerstvo školstva bude i v budúcnosti vytvárať vhodné podmienky, aby sa naše skúsenosti v oblasti e-learningu a tvorby projektov mohli implementovať i do ďalších vzdelávacích odborov ako na stredných, tak aj na vysokých školách,“ povedal minister.  
     Súčasťou akcie bolo aj odovzdanie ocenení za podporu vedomostnej ekonomiky či zavádzanie nových foriem vzdelávania na báze informačných a komunikačných technológií.

     Vznik sieťového akademického programu spoločnosti NetAcad sa datuje do začiatku 90-tych  rokov a doteraz sa doň zapojili dva milióny študentov vo viac ako 140 krajinách. Slovenská republika k nemu pristúpila v roku 1999. Jeho hlavný rozvoj však nastal po roku 2001, keď bolo podpísané prvé memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom  školstva SR a firmou Cisco. O rok neskôr sa k memorandu pripojila aj Slovenská sporiteľňa. Na Slovensku počas jeho osemročného fungovania absolvovalo  tento projekt približne 11 tisíc študentov.

Bratislava 3. mája 2007