» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Vedenie rezortu školstva o celoživotnom vzdelávaní i činnosti SAV

Vedenie rezortu školstva o celoživotnom vzdelávaní i činnosti SAV

15.05.2007

Predstavitelia vedenia ministerstva školstva na dnešnej 10. porade schválili Národný program pre učiace sa regióny, ktorý vychádza z národných a európskych dokumentov a zo skúseností iných európskych krajín v tejto oblasti.
     Hlavným cieľom schváleného dokumentu je prepojiť celoživotné vzdelávanie s potrebami miestneho a regionálneho trhu práce aktívnym zapojením všetkých stupňov škôl, ustanovizní ďalšieho vzdelávania, zamestnávateľov či samosprávy. Dôležitá by mala byť tiež podpora vzniku miestnych alebo regionálnych sietí inštitúcií, ktoré budú riešiť problémy prostredníctvom partnerskej spolupráce.
     Vedenie ministerstva zobralo na vedomie aj Správu o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2006 zameranej na plnenie vecnej orientácie výskumu, ktorú následne predloží na rokovanie vlády SR a schválilo Návrh na zabezpečenie akademických mobilít v rámci sekcie medzinárodnej spolupráce MŠ SR.

Bratislava 15. mája 2007