» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » V rámci Enviroprojektu žiada o dotáciu viac ako 200 škôl a organizácií

V rámci Enviroprojektu žiada o dotáciu viac ako 200 škôl a organizácií

10.05.2007

     Presne 209 projektov poslali školy, školské zariadenia i mimovládne organizácie Ministerstvu školstva SR do stanoveného termínu v rámci programu Enviroprojekt. Ten je určený na podporu environmentálnej výchovy a vzdelávania detí a žiakov materských, základných a stredných škôl. Rezort školstva v roku 2007 na tento účel vyčlenil  2, 5 milióna Sk.
    
Celkový počet prijatých projektov bol 232, z nich však 23 prišlo už po termíne a nemohli byť akceptované. Celková suma, o ktorú Ministerstvo školstva SR žiadali, presiahla 15 miliónov korún. 
     Najaktívnejšie reagovali na výzvu predkladať projekty v Nitrianskom kraji, odkiaľ ich prišlo 42, a v Žilinskom kraji (38). Najmenej predložených projektov rezort školstva zaevidoval z Bratislavského kraja, iba 19.
     Najvyššia dotácia, ktorú môžu školy dostať, je 250 000 Sk. Túto maximálnu hranicu využilo spolu 12 projektov, ktoré žiadajú o podporu v rozpätí od 240 do 250 tisíc korún. Najnižšia požadovaná suma je 22 000 Sk.
     Medzi žiadateľmi predstavujú výraznú väčšinu základné školy, často aj spojené s materskou školou. O dotáciu žiada aj 12 občianskych združení. Medzirezortná komisia rozhodne do konca mája o tom, ktoré z predložených projektov Ministerstvo školstva SR podporí.
     Projekty boli zamerané najmä na tieto oblasti: zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte, odlesňovanie, racionálne využívanie prírodných zdrojov, znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, spotreba energie a odpad už aj z pohľadu výchovy k princípom trvalo udržateľného rozvoja.

Bratislava 10. mája 2007