» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Na pripravovanej koncepcii podpory športu sa bude podieľať 6 odborných skupín

Na pripravovanej koncepcii podpory športu sa bude podieľať 6 odborných skupín

11.05.2007

     Poradný orgán ministra školstva pre šport na druhom zasadnutí 11. mája 2007 prerokoval osnovu a tézy koncepcie podpory športu a návrh kritérií pre oceňovanie športových výkonov reprezentantov Slovenskej republiky z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2007.
    
Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na rokovaní Rady pre šport uviedol, že východiskom pre celkový rozvoj športu na Slovensku je podpora športu v školách. Zároveň nominoval člena poradného orgánu pre šport a dekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave Miroslava Holienku aj do Kurikulárnej rady, ktorá riadi prípravu nového zákona o výchove a vzdelávaní.
     Rada ministra školstva pre šport sa zaoberala prípravou koncepcie podpory športu, pre ktorú vytvorila šesť odborných skupín. Členov nominuje poradný orgán ministra. Jednotlivé skupiny sa budú venovať nasledovným oblastiam:

  • školská telesná výchova a školský šport,
  • športovo talentovaná mládež,
  • štátna športová reprezentácia,
  • financovanie športu,
  • organizácia športu,
  • rekreačný šport.

     Koncepciu, ktorá bude východiskom pre pripravovaný zákon o športe, predloží minister školstva na rokovanie vlády SR v septembri. Zákon o športe plánuje rezort školstva predložiť vláde do konca tohto roka.

Bratislava 11. mája 2007