» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Školy môžu prihlasovať svojich pedagógov do súťaže Európsky učiteľ roka

Školy môžu prihlasovať svojich pedagógov do súťaže Európsky učiteľ roka

13.04.2007

     Ešte týždeň majú školy a ďalšie inštitúcie na prihlásenie svojich pedagógov do 3. ročníka súťaže Európsky učiteľ roka 2007. Cieľom tejto aktivity Európskej komisie je oceniť učiteľov cudzích jazykov, ktorí priniesli inovačné a inšpirujúce nápady do jazykového vzdelávania či motivujú ľudí svojím prístupom. Prihlášky je potrebné podať na predpísanom formulári do 20. apríla 2007.
     Ocenení pedagógovia získajú certifikát „Európsky učiteľ jazykov roka 2007“, ktorý bude podpísaný komisárom Európskej komisie zodpovedným za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež a ministrom školstva SR, a vecné odmeny. Certifikáty budú odovzdané na slávnostnej ceremónii na jeseň tohto roka.
      Aktivita Európsky učiteľ jazykov je súčasťou staršej iniciatívy -  Európska značka, ktorá vznikla už v roku 1997 a taktiež slúži na podporu jazykového vzdelávania. Hlavným cieľom Európskej značky je zviditeľniť a oceniť školy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie za ich inovačné iniciatívy a projekty. Aj v tomto prípade je 20. apríl 2007 posledným dňom na podanie prihlášky.
     Obe súťaže Európskej komisie na Slovensku organizačne zabezpečuje SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania (www.saaic.sk/eu-label/). Prihlášky treba poslať na adresu jej sídla: Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Obálky je potrebné označiť podľa súťaže Európsky učiteľ roka 2007 alebo Európska značka.

Bratislava 13. apríla 2007