» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Predškolskí pedagógovia sa stretli v Prievidzi

Predškolskí pedagógovia sa stretli v Prievidzi

04.05.2007

     Priestor na výmenu skúseností a získanie inšpirácií vytvoril celoslovenský seminár pedagogickej tvorivosti učiteliek materských škôl a 13. snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu, ktorý sa koná dnes 4. mája v Prievidzi.
     Prítomným sa prihovoril aj podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj, ktorý zdôraznil, že práve materská škola má nezastupiteľné výchovné a vzdelávacie poslanie.
     „Vstup dieťaťa do materskej školy a čas, ktorý tam strávi spoločne s inými deťmi, je úsek života, ktorý má mimoriadny a niekedy nie celkom doceňovaný význam pre jeho osobnostný rozvoj,“ uviedol minister. Pripomenul, že vláda schválila koncepciu, podľa ktorej štát zabezpečí bezplatnú dobrovoľnú predškolskú výchovu päťročných detí.
     Za aktívnu a tvorivú pedagogickú činnosť si z rúk ministra školstva ďakovné listy prevzalo 25 pedagógov. Seminár pokračuje prácou v tvorivých dielňach.

Bratislava 4. mája 2007