» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Minister školstva SR Ján Mikolaj na sneme ZMOS o pripravovanom zákone

Minister školstva SR Ján Mikolaj na sneme ZMOS o pripravovanom zákone

25.04.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR  Ján Mikolaj  sa dnes 25. apríla 2007 zúčastnil XVII. snemu Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave.
    
Na sneme informoval prítomných o prioritách a aktuálnych otázkach v školstve a o príprave nového zákona o výchove a vzdelávaní. Venoval sa i špeciálnopedagogickému poradenstvu a jeho prepojeniu na bežné a špeciálne školy a tiež stratégii celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva.
     „Rezort školstva plánuje pripraviť nový moderný zákon o výchove a vzdelávaní, ktorý vytvorí podmienky pre obsahovú reformu tak, aby sa formálne vzdelávanie stalo súčasťou celoživotného vzdelávania a vzdelávací systém poskytoval vzdelanie porovnateľné s európskymi  systémami,“ povedal minister J. Mikolaj. Prítomných tiež informoval o  spolupráci samosprávy s rezortom školstva. Ako uviedol vo svojom príspevku, medzi najviac diskutované otázky v rezorte školstva patrí zvýšenie profesijných kompetencií a kvalita pedagógov regionálneho školstva. Minister plánuje v najbližšom období dosiahnuť primerané ocenenie ich práce s prihliadnutím na potrebu uznania pedagogickej profesie.

Bratislava 25. apríla 2007